LAZER
LAZER
LAZER

Cildimiz incelir ve saydamlaşır. Derin dermiste ve destek dokularda kollojen liflerinin sayısı azalır ve düzensizleşir. Desek dokuların zayıflaması ile sarkmalar meydana gelir. Kollojen kaybına bağlı bu yumuşak doku sarkma ve zayıflıkları kadın hayatında bazı şikâyetlere sebep olmaktadır. Son yıllarda, bu tür sorunların çözümü ve tedavisinde CO2 Lazer yeni bir tedavi yöntemi olarak jinekolojide kullanılmaya başlanmış ve şaşırtıcı güzel sonuçlar elde edilmiştir. Yaşlanma, kilo değişiklikleri, doğum, menopoz, bir kadının yaşam kalitesini düşüren evrelerdir. Vajinal dokuda esneklik kaybı, kollojen kaybı ve kas zayıflığına yol açar. Lazer, ameliyatsız ve ağrısız bir şekilde bu sorunları ortadan kaldırır.