Kadın Hastalıkları ve Doğum
FAKÜLTE : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1997
FAKÜLTE : İstanbul Ünv. Tıp Fak.-1988
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1994
FAKÜLTE : Eğe Ünv. Tıp Fak.-1989
İHTİSAS : izmir Egitim ve Araştırma Hast.-1994
FAKÜLTE : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1984
İHTİSAS : Haydarpaşa Numune Hast.-1992
FAKÜLTE : Hacettepe Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
FAKÜLTE : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-2000
FAKÜLTE : Uludağ Ün. Tıp Fak.-1985
İHTİSAS : İzmir Tepecik Egitim ve Araş.Hast-1998
FAKÜLTE : Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. - 2005
İHTİSAS : Karadeniz Te.Ünv. Tıp Fak. - 2011
FAKÜLTE : Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi - 2007
İHTİSAS : izmir Tepecik Egitim ve Araş. Hast- 2011
FAKÜLTE : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2009
İHTİSAS : İzmir Tepecik Egitim ve Araş. Hast. - 2014
FAKÜLTE : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fak. - 1986
İHTİSAS : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fak. - 1994