Kalite Politikamız

 • Sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde, hasta odaklı, güvenilir, bütüncül yaklaşıma bağlı, bilimsel ve etik standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı, hasta ve hasta yakınına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, duyarlı ve iyileştirici bir ortam sunan ve bakımda mükemmelliği hedefleyen tıbbi bakım hizmetleri sunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatlarına uygun, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, ortamdan kaynaklı enfeksiyonlardan korunmalarına yönelik önlem almak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Hasta hakları mevzuatına esas alarak hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerde hasta ve hasta yakınının süreçlere katılımını sağlamak, dilek öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek hasta memnuniyetini artırmak. Hasta memnuniyet düzeylerini belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak.
 • Bakanlığınızın yayınladığı klinik rehberlere uygun olarak tetkik istemlerin yapılmasını sağlamak, tetkik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, tetkiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak.
 • Kurumumuzca gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde uygulanan programlarımız ile toplumsal farkındalık yaratarak, sağlık düzeyinin yükseltilmesinde fayda sağlamak.
 • Anne ve bebek sağlığı için, eğitim, bakım ve sunulan hizmetleri en üst düzeye taşımak, hastalarımıza normal doğuma yönlendirerek hastanemizde gerçekleşen primer sezaryen oranının Türkiye ortalamasının ve kurumumuzun bir önceki dönem değerinin altında olmasını sağlamak, normal doğum ve sezaryen sonrası anne ve bebeklerin yeterli süre tıbbi takip altında kalmasını sağlamak.
 • Bilimsel gelişmelere uygun etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak için çalışanlarımıza sürekli eğitim desteği sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyet ve motivasyon düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak, çalışan memnuniyet düzeyini belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak.
 • Sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili tüm mevzuat ve standartlara uyum sağlamak, çalışanlarımızda kurum kültürü oluşturmak. Hizmetlerimizi değerlendirerek tüm çalışanların katılımını esas alarak sürekli ölçüm ve iyileştirmeyi hedeflemek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili tüm mevzuatları uygulayarak, tüm çalışan ve paydaşlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla, riskleri yönetmek ya da etkisini azaltmak. Siber saldırı durumlarına hazır olmak ve hizmetin aksamamasını sağlamak.
 • SWOT analizleri yaparak yön verdiğimiz amaç, eylem, hedef ve planları belirli dönemlerde güncelleyerek, stratejik kararlarımızı tekrar gözden geçirmek değerlendirmek.
 • Yıl içerisinde kısa-orta vade planlarımızı gerçekleştirebilmek ve tamamlayabilmek için gerekli çalışmaları yürütmek. Uzun vade planlarımız için de gerekli çalışmaları yaparak, çalışmalar için gereken proje ve desteği sağlamak.
 • Kurumumuzun vizyon misyon ve değerlerinden ödün vermeden; sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, hizmette üst düzey sağlık standartlarını yakalayan, gelişmenin yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan, mevzuatlara bağlı, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

Gönder
1
Merhaba, bilgi almak istiyorum.
Merhaba, bilgi almak istiyorum.