Anesteziyoloji ve Reanimasyon
FAKÜLTE : Anadolu Ünv. Tıp Fak.-1990
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1999
FAKÜLTE : Ege Ünv. Tıp Fak.-1991
İHTİSAS : Atatürk Eğitim ve Araş. Hast.-1996
FAKÜLTE : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1992
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998