Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
FAKÜLTE : Uludağ Üni. Tıp Fak.-1991
İHTİSAS : Uludağ Üni. Tıp Fak.-1997
FAKÜLTE : Hacettepe Üni. Tıp Fak.-1994
İHTİSAS : İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.-2001
FAKÜLTE : Ankara Üni. Tıp Fak.- 2000
İHTİSAS : Ankara Üni. Tıp Fak.-2005
FAKÜLTE : Uludağ Üni. Tıp Fak.-2010
İHTİSAS : Ufuk Üni. Tıp Fak.-2016
FAKÜLTE : Osmangazi Üni. Tıp Fak. - 2010
İHTİSAS : Uludağ Üni. Tıp Fak. - 2018