Kadın Hastalıkları ve Doğum
ADI  :  Op. Dr. Esra Can BEYAZLI
BRANŞ  :  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
FAKÜLTE  :  Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. - 2005
İHTİSAS  :  Karadeniz Te.Ünv. Tıp Fak. - 2011
ÖZGEÇMİŞ  :