26 Ekim 2017

Hasta Hakları ve Sorumlukları

Haklarınız: İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’  olarak tanımlanabilir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür.  Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme – Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek / vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5. Reddetme, Durdurma ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakları vardır.

7. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi,

Saygınlık Görme ve Rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda;
Sorumluluklarınız; Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirilmesi gereken ödev ve yükümlülükleri ifade eder.

Bunlar;

1.  Genel Sorumluluklar
Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinde geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Tıbbi gereklilik olmayan durumlarda (beslenme, temizlik, hareket gibi) kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. Doktor ve hemşire tarafından verilen bebek bakım eğitiminden sonra bebek öz bakımları anne tarafından yapılmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu
Hasta; sağlık, sosyal güvelik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz verilmelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
• Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olması beklenir.
• Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve gerekli değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
• Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

• Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeleri ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
• Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
• Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrasında bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

HASTA YAKINI SORUMLULUKLARI

• Refakatçi sayımız birdir.
• Refakatçiniz, hekim ve hemşirelerin direktifi dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Bu konuda refakatçiler ilgili hemşire tarafından bilgilendirilir.
• Refakatçimiz, hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalı, zarar vermemelidir.
• Refakatçi değişimleri ya da hasta ile ilgili sorunlarda servis hemşiresine bilgi verilmelidir.
• Refakatçimiz, hastane görevlileri dışında, tanınmayan ve güvenilmeyen insanlardan yardım istememelidir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman kadromuz sorularınızı yanıtlıyor.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

Gönder
1
Merhaba, bilgi almak istiyorum.
Merhaba, bilgi almak istiyorum.