Memenin İyi Huylu Kitleleri


Meme Kistleri

İçi sıvı dolu kesecikler olan kistler, memedeki süt kanalı bezlerindeki genişlemeler sonucunda oluşur. Her 14 kadından birinde ve sıklıkla 40-49 yaş arasında görülür. Genel olarak memedeki kitlelerin yüzde 25’ini oluşturur. Kistlerin beşte biri 1 cm’den büyük ve yarısı da birden fazla olur. Basit kistlerin yarısından çoğu ilk yıl kaybolurken, yüzde 12’si ise 5 yıl sonra hala görülebilir. Basit kistler düzgün ince cidarlı, kompleks kistler ise içinde solid (katı) kısımlar içeren, bölmeli, sıvı içeriği yoğun görünümlü, cidarı düzgün olmayan kistlerdir. Adetlerle ilişkili kistler büyüyüp küçülebilir. Ele gelen veya ağrılı kistlerdeki sıvı, enjektörle boşaltılabilir. Bu sıvı kanlı ise veya birden fazla tekrar eden kistten boşaltılmışsa tahlil için patolojiye gönderilebilir. Bu işlem sonrası 3 aylık takipte kist tekrarlamıyorsa ve içeriği kanlı değilse, bu selim veya basit bir kist özelliği taşır. Kist içeriği kanlı ise kist içi kanserler görülebileceğinden örneklerin patolojiye gönderilmesi gerekiyor. Bu nedenle şüpheli durumlarda cerrahi olarak bu tür kistler çıkarılır. Benzer şekilde içinde solid yapılar olan kompleks kistlerde kanser görülme ihtimali solid yapı oranı azsa yüzde 0.3, fazlaysa yüzde 23 gibi yüksek bir oranda gerçekleşir. Bu solid kısımdan biyopsi ve sıvı sitolojisi yapmak gerekir.

Fibroadenomlar Kadınlarda memede en sık görülen selim tümör türüdür. Genelde 20-30 yaş arası genç kadınlarda tek bir adet görülür. Hastaların yüzde 10-15’inde birden fazla rastlanır. Fibroadenomların üçte ikisi basit fibroadenomlardir ve ek risk faktörü yoksa (aile hikayesi gibi) meme kanseri riskini artırmaz. Kompleks fibroadenomda ise aile hikayesi varsa meme kanseri riskini 3 kat artırdığı gözlenmiştir. 40 yaş üzeri kadınlarda, büyüme hızı fazlaysa (birkaç hafta içinde birden büyümüşse), 2 cm’den büyükse, meme kanseri açısından aile hikayesi mevcutsa fibroadenomların mutlaka çıkarılması gerekir. Ergenlik çağındaki genç kızlarda hızlı büyüyen dev fibroadenomlar (5 cm’den büyük) görülebilir. Bunların da cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Bu tür hastalarda mastektomi veya plastik cerrahi operasyonlara gerek duyulmaz. Sadece fibroadenomun çıkarıldığı operasyonlarda kozmetik olarak çok iyi sonuçlar elde edilir.

OP.DR.İLHAN AYDIN


Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman kadromuz sorularınızı yanıtlıyor.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

Gönder
1
Merhaba, bilgi almak istiyorum.
Merhaba, bilgi almak istiyorum.